Livrarea produselor si/sau Returul Produselor se efectueaza in conforrmitate cu Articolele mai jos mentionate extrase din Termenii si Conditiile de utilizare. Pentru mai multe detalii, va invitam sa accesati sectiunea de Termeni si Conditii.

    8.6. Transport

    8.6.1. Livrarea către Client a produselor achiziționate de la S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. este efectuată prin intermediul sistemului de curierat rapid.

    8.6.2. Pentru comenzile a căror valoare este mai mare de 300 RON, transportul este gratuit, dacă livrarea se efectuează în aria de acoperire a serviciului de curierat. Există posibilitatea ca pentru livrări în afara serviciului de curierat să se perceapă un tarif suplimentar pentru fiecare km față de cel mai apropiat centrul de distribuție al curierului. În această situație S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. va încerca să obțină cel mai bun tarif și va notifica clientul în legătură cu acest cost suplimentar care va fi suportat de client. S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. va suporta costul transportului până la cel mai apropiat centru de distribuție al curierului.

    Pentru comenzile a căror valoare este sub 300 RON prețul livrării este suportat de către client în totalitate.

    8.6.3. Timpul de livrare al unei comenzi reprezintă un interval de zile influențat de: transportul bunurilor de la furnizorii S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L., numărul zilelor lucratoare din lună, numărul produselor din comandă, curier etc.

    8.6.4. În eventualitatea depăsirii termenului de livrare legal, S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. va informa Clientul prin E-mail și/sau telefon și va agrea cu acesta prelungirea termenului de livrare cu o perioada ce nu va depăși termenul de livrare prevazut inițial. În cazul în care, în cadrul noii perioade agreate de comun acord, produsul va fi indisponibil pentru livrare, Clientul poate solicita rezilierea contractului la distanță și anularea comenzii. Clientul are la dispoziție un termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii notificării de informare pentru a-și exprima opțiunea privind produsul comandat. Lipsa primirii de către S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. a unui răspuns din partea Clientului sau imposibilitatea contactării Clientului la datele de contact indicate în termenul precizat se va considera ca accept tacit al acestuia pentru prelungirea perioadei de livrare.

    8.6.5. În cazul rezilierii Contractului și anulării comenzii, S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. rambursează fără întârzieri nejustificate toate sumele plătite pentru produse, excepție făcând taxele aferente transportului, în temeiul Contractului de către Client și în decurs de 10 zile lucrătoare de la data de la care Clientul a comunicat către S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. decizia sa de terminare a contractului.

    8.6.6. Timpul de livrare al unei comenzi poate varia în funcție de locul de livrare indicat de Client. Astfel încat, pentru comenzile ce urmează a fi livrate în București, intervalul de zile poate varia de la 2 până la 4 zile lucrătoare, iar pentru comenzile care urmează a fi livrate în țară, numărul de zile necesar livrării comenzilor poate ajunge la 7 zile lucrătoare. În unele cazuri (de exemplu, dar nelimitativ: cu ocazia Black Friday, în perioada Sărbătorilor de Iarna, în perioada Sărbătorilor de Paște, etc), termenele de livrare menționate anterior pot crește, ca urmare a volumului mai mare de colete care trebuie procesat de către curier, dar nu vor depăși termenul maxim de 10 zile lucrătoare.

    8.6.7. Comenzile a căror valoare depășește 300 RON beneficiază de transport gratuit în toată țara (cu excepția cazului prevăzut la pct. 8.6.2. unde tariful suplimentar va fi suportat de client).

    8.7. Calitate și garanții

    8.7.1. S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. respectă prevederile de garanție conform legislației românești în vigoare.

    8.7.2. Produsele beneficiază de o garanție de conformitate a calității conform prevederilor Legii 449/2003, astfel cum aceasta a transpus Directiva 1999/44/CE privind vânzarea de bunuri de consum și garanțiile conexe.

    8.7.3. Produsele comercializate de S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. sunt noi, în ambalaje originale și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.

    8.7.3. Garanția calității este valabilă numai pentru produsele achiziționate și plătite de Client/Membru de la S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. Clientul/Membrul întelege faptul că producătorul/importatorul nu iși asumă responsabilitatea pentru defectele generate de o terță parte sau de către Client (deteriorarea produsului la transport de către Client sau lipsa ambalării corespunzătoare de către Client, păstrarea produsului în condiții necorespunzătoare, consumarea produsului după perioada de valabilitate înscrisă pe ambalaj etc). Defectele astfel cauzate înlătură beneficiul garanției calității comenzii. Produsele defectate din cauza utilizării necorespunzătoare sau a folosirii acestora în alte scopuri decât cele pentru care au fost proiectate, sau din cauza intervențiilor asupra lor nu vor putea constitui obiectul garanției.

    8.7.4. În cazul în care se invocă lipsa de confomitate a produsului de către Client și aceasta este constatată de S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L., Clientul are dreptul de a solicita ca masură reparatorie în primul rând înlocuirea produsului fără plată, cu excepția cazului în care măsura este imposibililă sau disproporționată.

    8.7.5. Măsura va fi considerată ca disproporționată dacă impune în sarcina S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. costuri care sunt nerezonabile în comparație cu cealaltă măsură reparatorie, luându-se în considerare valoarea pe care ar fi avut-o produsele dacă nu ar fi existat lipsa de conformitate, importanța lipsei de conformitate sau dacă cealaltă măsură reparatorie ar putea fi realizată fără un inconvenient semnificativ pentru Client.

    8.7.6. Măsura reparatorie va fi dispusă numai dacă în urma verificării produsului a cărui neconformitate se invocă de către Client, S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. constată ca defectul exista și că solicitarea clientului este întemeiată. Produsul este verficat în vederea constatării lipsei de conformitate la punctul de lucru al S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. în urma preluării acestuia de la Client. În cazul constatării de către S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. a neconformității produsului costurile de transport de la și către Client în aceste situații vor fi în sarcina S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L..

    8.7.7. În cazul în care nu se poate dispune ca măsura reparatorie înlocuirea produsului a cărui neconformitate a fost constatată de S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L., Clientul va fi informat în acest sens. În cazul în care Clientul a platit prețul produsului, sumele vărsate ca plată vor fi rambursate de către S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. în termen de maximum 14 zile, cu excepția cazului în care părțile convin altfel.

    8.8. Renunțarea la contract

    8.8.1. Clientul se poate retrage din contract și este îndreptățit să primească întreaga contravaloare pentru produsele plătite fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere în termen de 14 zile de la data de la care Clientul a intrat în posesia fizică a produsului comandat cu condiția ca produsele să fie sigilate (să nu fie sticla desfăcută), în ambalajul original nedeteriorat (cutia de la producătorul băuturii) cu toate etichetele și accesoriile în stare intactă. Potrivit Art.16 din OUG nr. 34/2014 a drepturilor consumatorilor NU se acceptă pentru returnare produsele desigilate, desfăcute, produse care prezintă modificări fizice, lipsuri cantitative, lovituri, ciobituri, zgârieturi, şocuri, etc.

    8.8.2. Înainte de expirarea perioadei de retragere din contract, Clientul informează telefonic și prin email S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. despre decizia sa de retragere din contract. În acest scop, Clientul poate alege una dintre următoarele variante:

    8.8.2.1. de a folosi modelul de formular de retragere;

    8.8.2.2. de a face o declarație neechivocă în care își exprimă decizia de retragere din contract;

Model de formular de retragere din contract în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de Urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative:

“ Către : S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L., Oraș Pantelimon, Str. Barsei nr. 13, Jud. Ilfov

Telefon: 0786.73.71.73   

-Vă informez/Vă informăm  prin prezenta cu privire la retragerea mea/noastră din contractul referitor la vânzarea următoarelor produse :

- Comandate la data (*)/primite la data (*)

- Numele Clientului:

- Adresa Clientului:

- Semnătura Clientului (doar în cazul în care acest formular este notificat pe hârtie)

- Data”.

    8.8.3. În cazul exercitării dreptului de retragere,  returnarea produsului se va putea efectua, după parcurgerea etapei inițiale prevazută la art. 8.8.2 prin servicii de curierat, costurile aferente transportului fiind, conform legii, în sarcina Clientului. Clientului care a notificat S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L.  conform art 8.8.2, îi revine responsabilitatea de a se asigura că produsul va fi returnat în maxim 14 zile de la notificare, în caz contrar, S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. considerând cererea nefondată/invalidă și poate refuza returul.

    8.8.4. Produsul returnat trebuie să fie predat în aceeași stare în care a fost livrat, cu toate accesoriile, în ambalajul original, etichetele intacte și documentele în orginial care l-au însoțit. Clientul este direct responsabil pentru diminuarea valorii produsului returnat, rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii și caracteristicilor produsului.

    8.8.5. Clientul nu va putea să returneze produsele achiziționate și/sau nu va pretinde orice alte daune-interese/despăgubiri, în situația în care produsul returnat nu este în aceeași stare în care a fost livrat (fără documentele care l-au însoțit (dacă se aplică), produsul este desigilat/desfăcut, cutia originală este deteriorată, lipsesc accesorii (dacă se aplică)).

    8.8.6. în cazul retragerii din contract a Clientului, S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. rambursează sumele pe care le-a primit drept plată în termen de 14 zile de la care a luat cunoștintă de decizia de retragere din Contract în condițiile art. 8.8.2.

    8.8.7. Dacă constată apariția unor elemente ce diminuează valoarea produsului returnat în cazul Clientului ce s-a retras din Contract, S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. va notifica Clientul în acest sens. S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. iși rezervă dreptul de a restitui suma reprezentând contravaloarea produsului achizitionat de Client numai după verificarea produsului, reținând, dacă este cazul, suma aferentă diminuării de valoare a produsului returnat - potrivit art.14 din OUG nr.24/2014 clientul este responsabil pentru diminuarea valorii produselor.